Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Sammanfattning av Sveriges deltagande i FP7

Lägesrapport 2007 - 2009

Book cover Sammanfattning av Sveriges deltagande i FP7
Published
2010-March
Series number
VA 2010:04
Publisher
Vinnova
Author
Sandra Olivera - Vinnova
ISBN
978-91-86517-09-0
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
28

Detta är en sammanfattning av lägesrapporten (Vinnova Analys VA 2010:03) om det svenska deltagandet i EU:s ramprogram. Målet med rapporten är att stödja det strategiska utvecklingsarbete som bedrivs runtom i landet genom att bistå med fakta och underlag till strategier för europeiskt samarbete.

Sammanfattningen beskriver och kommenterar kortfattat statistiska uppgifter om det svenska deltagandet i FP7.

År 2007 inleddes EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling, FP7, som pågår fram till 2013. Ramprogrammet är ett av världens största program för finansiering av forskning och innovation, med en total budget på ca 55 miljarder euro.

För fullversionen se "Svenska deltagandet i EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling" (Vinnova Rapport/Analys VA 2010:03).

Last updated 15 December 2022

Page statistics