Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Svenska deltagandet i EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling

Lägesrapport 2007 - 2009

Bokomslag Svenska deltagandet i EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling
Utgiven
2010-mars
Serienummer
VA 2010:03
Utgivare
Vinnova
Författare
Sandra Olivera - Vinnova
ISBN
978-91-86517-07-6
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
92

Denna rapport utgör redovisningen av Vinnovas uppdrag att rapportera det svenska deltagandet i EU:s ramprogram. Den beskriver och kommenterar statistiska uppgifter om det svenska deltagandet i FP7 med avseende främst på program, organisationstyper och samarbete.

År 2007 inleddes EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling, FP7, som pågår fram till 2013. Ramprogrammet är ett av världens största program för finansiering av forskning och innovation, med en total budget på ca 55 miljarder euro.

Det svenska deltagandet i FP7 uppvisar hittills en positiv trend. Fram till oktober 2009, motsvarade det svenska deltagandet 4,2 % av samtliga beviljade medel, vilket betyder att 387 miljoner euro kontrakterats.

Universitet och högskolor utgör den största gruppen deltagare i ramprogrammet både för Sverige och för övriga medverkande länder. Det svenska näringslivets deltagande följer den generella utvecklingen i Europa och visar på en nedåtgående trend sedan ett flertal år.

Målet med rapporten är att stödja det strategiska utvecklingsarbete som bedrivs runtom i landet genom att bistå med fakta och underlag till strategier för europeiskt samarbete.

För kortversion se "Sammanfattning av Sveriges deltagande i FP7" (Vinnova Rapport/Analys VA 2010:04).

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan