Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Så blir Sverige attraktivare genom forskning och innovation

Vinnovas förslag för ökad konkurrenskraft och hållbar tillväxt till regeringens forsknings- och innovationsproposition

Bokomslag Så blir Sverige attraktivare genom forskning och innovation

Så blir Sverige attraktivare genom forskning och innovation

Visa mer information (ankarlänk)

Kunskap är nyckeln till Sveriges framtida konkurrenskraft. Fler idéer behöver komma fram i Sverige men även vidareutvecklas här. Det är grunden för en hållbar svensk tillväxt. Våra möjligheter påverkas dock av de snabba förändringarna som sker i vår omvärld. Människor och kapital söker sig idag till de mest attraktiva kunskapsmiljöerna. Allt fler länder investerar därför strategiskt i forsknings- och innovationskapacitet för att kunna ingå i och dra nytta av de nya globala värdekedjor som växer fram. Det innebär ökade möjligheter till internationellt samarbete, men också att Sveriges politik för utveckling blir mer konkurrensutsatt. Ska vi kunna behålla och utveckla vårt välstånd behöver vi fortsätta att vara en ledande kunskapsnation.

För att stärka Sveriges framtida konkurrenskraft föreslår Vinnova regeringen sex forsknings- och innovationsfrämjande insatser:

  • Strategiska innovationsprogram
  • Fullt utvecklad kunskapstriangel
  • Nationell EU-strategi för forskning och innovation
  • Insatser för ökad FoU-driven innovation i små och medelstora företag
  • Insatser för test, demonstration och verifiering
  • Insatser för ökad innovationsupphandling

Publikationen bygger på rapporterna ”Utveckling av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem - Huvudrapport" (Vinnova Information VP 2011:04) och ”Utveckling av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem - Bilagor" (Vinnova Information VP 2011:05). 

Utgiven
2012-februari
Serienummer
VI 2012:02
Utgivare
Vinnova
Författare
Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
1

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan