Så blir Sverige attraktivare genom forskning och innovation

Vinnovas förslag för ökad konkurrenskraft och hållbar tillväxt till regeringens forsknings- och innovationsproposition

Utgiven
2012-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2012:02
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
1
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Om Vinnova

Kunskap är nyckeln till Sveriges framtida konkurrenskraft. Fler idéer behöver komma fram i Sverige men även vidareutvecklas här. Det är grunden för en hållbar svensk tillväxt. Våra möjligheter påverkas dock av de snabba förändringarna som sker i vår omvärld. Människor och kapital söker sig idag till de mest attraktiva kunskapsmiljöerna. Allt fler länder investerar därför strategiskt i forsknings- och innovationskapacitet för att kunna ingå i och dra nytta av de nya globala värdekedjor som växer fram. Det innebär ökade möjligheter till internationellt samarbete, men också att Sveriges politik för utveckling blir mer konkurrensutsatt. Ska vi kunna behålla och utveckla vårt välstånd behöver vi fortsätta att vara en ledande kunskapsnation.

För att stärka Sveriges framtida konkurrenskraft föreslår Vinnova regeringen sex forsknings- och innovationsfrämjande insatser:

  • Strategiska innovationsprogram
  • Fullt utvecklad kunskapstriangel
  • Nationell EU-strategi för forskning och innovation
  • Insatser för ökad FoU-driven innovation i små och medelstora företag
  • Insatser för test, demonstration och verifiering
  • Insatser för ökad innovationsupphandling

Publikationen bygger på rapporterna ”Utveckling av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem - Huvudrapport" (Vinnova Information VP 2011:04) och ”Utveckling av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem - Bilagor" (Vinnova Information VP 2011:05). 

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (773 kB)