Utgiven
2007-september
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2007:09
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85084-91-3
ISSN
1650-3104
Antal sidor
116
Författare
978-91-85084-91-3
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2006-03466
Ämne
Hälsa, Ledning och organisering

På en rörlig arbetsmarknad kan var och en gå från ett arbete till ett annat eller från arbete till utbildning beroende på vad som passar bäst. Kommunikationerna har en sådan kvalitet och volym att rörligheten och flexibiliteten stimuleras. Företag rekryterar den kompetens de behöver och människor får möjlighet att efter förmåga lämna sitt bidrag till arbetslivet. Genom samarbete och bra arbetslivsinriktad rehabilitering medverkar arbetsgivarna till att sjuktalen sjunker.

Ungefär så såg målbilden ut i Vinnovas utlysning av Dynamo-programmet 2004. I den inbjöds företag och nätverk av arbetsgivare, arbetsmarknadspartner, myndigheter, forskare med flera att söka medel till projekt för att stimulera till ökad rörlighet och bättre dynamik på lokala och regionala arbetsmarknader. Målen var ökad sysselsättning, förbättrad kompetensförsörjning och minskad ohälsa. Sommaren 2007 hade programmet i en första fas genererat 17 projekt som bland annat har:

  • utvecklat arbetsgivarringar eller andra former för utökad arbetsgivarsamverkan,
  • ökat arbetsgivares samverkan kring personalförsörjning och personalrörlighet,
  • förstärkt samband mellan rörlighet samt individers och organisationers utveckling,
  • stimulerat till en förbättrad arbetslivsinriktad rehabilitering,
  • belyst transportssystemets betydelse för arbetskraftens rörlighet,
  • ökat kunskapen om existerande regelverk och strukturella hinder för rörlighet samt
  • belyst rumslig rörlighet med genusaspekter.

I den här boken från Vinnova presenterar vetenskapsjournalisten Kjell Åkerlund dessa Dynamo 1-projekt i 17 reportage.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (2272 kB)