Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Rörlighet för ett dynamiskt arbetsliv

Lärdomar från Dynamoprogrammet

Book cover Rörlighet för ett dynamiskt arbetsliv

Rörlighet för ett dynamiskt arbetsliv

Visa mer information (ankarlänk)

På en rörlig arbetsmarknad kan var och en gå från ett arbete till ett annat eller från arbete till utbildning beroende på vad som passar bäst. Kommunikationerna har en sådan kvalitet och volym att rörligheten och flexibiliteten stimuleras. Företag rekryterar den kompetens de behöver och människor får möjlighet att efter förmåga lämna sitt bidrag till arbetslivet. Genom samarbete och bra arbetslivsinriktad rehabilitering medverkar arbetsgivarna till att sjuktalen sjunker.

Ungefär så såg målbilden ut i Vinnovas utlysning av Dynamo-programmet 2004. I den inbjöds företag och nätverk av arbetsgivare, arbetsmarknadspartner, myndigheter, forskare med flera att söka medel till projekt för att stimulera till ökad rörlighet och bättre dynamik på lokala och regionala arbetsmarknader. Målen var ökad sysselsättning, förbättrad kompetensförsörjning och minskad ohälsa. Sommaren 2007 hade programmet i en första fas genererat 17 projekt som bland annat har:

  • utvecklat arbetsgivarringar eller andra former för utökad arbetsgivarsamverkan,
  • ökat arbetsgivares samverkan kring personalförsörjning och personalrörlighet,
  • förstärkt samband mellan rörlighet samt individers och organisationers utveckling,
  • stimulerat till en förbättrad arbetslivsinriktad rehabilitering,
  • belyst transportssystemets betydelse för arbetskraftens rörlighet,
  • ökat kunskapen om existerande regelverk och strukturella hinder för rörlighet samt
  • belyst rumslig rörlighet med genusaspekter.

I den här boken från Vinnova presenterar vetenskapsjournalisten Kjell Åkerlund dessa Dynamo 1-projekt i 17 reportage.

Published
2007-September
Series number
VR 2007:09
Publisher
Vinnova
Author
978-91-85084-91-3
ISBN
978-91-85084-91-3
ISSN
1650-3104
Number of pages
116

Last updated 15 December 2022

Page statistics