Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Projektkatalog 2016 Utmaningsdriven innovation Steg 2

Samverkansprojekt

Bokomslag Projektkatalog 2016 Utmaningsdriven innovation Steg 2
Utgiven
2017-februari
Serienummer
VI 2017:03
Utgivare
Vinnova
Författare
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
44

Utmaningar är en viktig drivkraft för innovationer och de projekt vi nu finansierar kan utveckla konkurrenskraftiga och hållbara lösningar som efterfrågas globalt och som på sikt kan bidra till att skapa tillväxt och nya jobb i Sverige.

Vinnova har identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige har goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar: Framtidens hälsa och sjukvård, Hållbara attraktiva städer, Informationssamhället och Hållbar industriell utveckling.

Under 2016 beviljades 12 projekt till det andra steget i programmet Utmaningsdriven innovation. Dessa samverkansprojekt presenteras i denna projektkatalog och förhoppningsvis kan de inspirera och leda till att personer kommer i kontakt som annars inte skulle göra det.

Läs mer om utmaningsdriven innovation

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan