Utgiven
2017-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2017:03
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
44
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Genus och mångfald, Hälsa, Informations- och kommunikationsteknik, Ledning och organisering, Material, Miljö och energi, Produktion, Tjänster, Transport

Utmaningar är en viktig drivkraft för innovationer och de projekt vi nu finansierar kan utveckla konkurrenskraftiga och hållbara lösningar som efterfrågas globalt och som på sikt kan bidra till att skapa tillväxt och nya jobb i Sverige.

Vinnova har identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige har goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar: Framtidens hälsa och sjukvård, Hållbara attraktiva städer, Informationssamhället och Hållbar industriell utveckling.

Under 2016 beviljades 12 projekt till det andra steget i programmet Utmaningsdriven innovation. Dessa samverkansprojekt presenteras i denna projektkatalog och förhoppningsvis kan de inspirera och leda till att personer kommer i kontakt som annars inte skulle göra det.

Läs mer om utmaningsdriven innovation

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1570 kB)