Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Projektkatalog 2016 Utmaningsdriven innovation Steg 2

Samverkansprojekt

Book cover Projektkatalog 2016 Utmaningsdriven innovation Steg 2

Projektkatalog 2016 Utmaningsdriven innovation Steg 2

Visa mer information (ankarlänk)

Utmaningar är en viktig drivkraft för innovationer och de projekt vi nu finansierar kan utveckla konkurrenskraftiga och hållbara lösningar som efterfrågas globalt och som på sikt kan bidra till att skapa tillväxt och nya jobb i Sverige.

Vinnova har identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige har goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar: Framtidens hälsa och sjukvård, Hållbara attraktiva städer, Informationssamhället och Hållbar industriell utveckling.

Under 2016 beviljades 12 projekt till det andra steget i programmet Utmaningsdriven innovation. Dessa samverkansprojekt presenteras i denna projektkatalog och förhoppningsvis kan de inspirera och leda till att personer kommer i kontakt som annars inte skulle göra det.

Läs mer om utmaningsdriven innovation

Published
2017-February
Series number
VI 2017:03
Publisher
Vinnova
Author
ISBN
ISSN
1650-3120
Number of pages
44

Last updated 15 December 2022

Page statistics