Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Handledning för insatser riktade mot tjänsteverksamheter och tjänsteinnovation

Bokomslag Handledning för insatser riktade mot tjänsteverksamheter och tjänsteinnovation
Utgiven
2013-september
Serienummer
VI 2013:15
Utgivare
Vinnova
Författare
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
20

Innovation relateras ofta till teknisk innovation och industriell utveckling. På senare tid har emellertid många svenska företag utvecklat innovativa tjänster baserat på exempelvis nya affärsmodeller, tjänsteprocesser och organisatoriska innovationer som lösningar på nya eller existerande behov. Det är främst dessa typer av innovationer som handledningen diskuterar. Förhoppningen är att den kommer att ha positiv inverkan på utformningen av insatser för tjänsteinnovation.

Handledningen är en vägledning för handläggare vid myndigheter och andra innovationsfrämjande aktörer när dessa utformar och bedömer insatser för att främja tjänsteinnovationer.

Handledningen har utvecklats i samarbete med Tillväxtverket och i samråd med Almi Företagspartner AB samt Innovationsbron AB och baseras på erfarenheter, internationella samarbeten och forskning.

Detta är en förkortad version. För fullständig version se "Handledning för insatser riktade mot tjänsteverksamheter och tjänsteinnovation" (Vinnova Information VI 2012:17).

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan