Utgiven
2013-september
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2013:15
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
20
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-04458
Ämne
Tjänster

Innovation relateras ofta till teknisk innovation och industriell utveckling. På senare tid har emellertid många svenska företag utvecklat innovativa tjänster baserat på exempelvis nya affärsmodeller, tjänsteprocesser och organisatoriska innovationer som lösningar på nya eller existerande behov. Det är främst dessa typer av innovationer som handledningen diskuterar. Förhoppningen är att den kommer att ha positiv inverkan på utformningen av insatser för tjänsteinnovation.

Handledningen är en vägledning för handläggare vid myndigheter och andra innovationsfrämjande aktörer när dessa utformar och bedömer insatser för att främja tjänsteinnovationer.

Handledningen har utvecklats i samarbete med Tillväxtverket och i samråd med Almi Företagspartner AB samt Innovationsbron AB och baseras på erfarenheter, internationella samarbeten och forskning.

Detta är en förkortad version. För fullständig version se "Handledning för insatser riktade mot tjänsteverksamheter och tjänsteinnovation" (Vinnova Information VI 2012:17).

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (6531 kB)