Utgiven
2012-december
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2012:17
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
62
Författare
Erik Sundström - Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-04458
Ämne
Tjänster

Här redovisas resultatet av det regeringsuppdrag som Vinnova fick i 2012 års regleringsbrev. Uppdraget var att ta fram en handledning för stödjande aktörer. Syftet med handledningen är att den ska vara till hjälp hur insatser kan utformas för att bättre möta behoven hos företag och offentliga organisationer inom tjänsteekonomin, och särskilt när det gäller tjänsteinnovation. Handledningen baseras på erfarenheter, internationella samarbeten och forskning. Handledningen har utvecklats i samarbete med Tillväxtverket och i samråd med Almi Företagspartner AB samt Innovationsbron AB.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (579 kB)