Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Handledning för insatser riktade mot tjänsteverksamheter och tjänsteinnovation

Bokomslag Handledning för insatser riktade mot tjänsteverksamheter och tjänsteinnovation
Utgiven
2012-december
Serienummer
VI 2012:17
Utgivare
Vinnova
Författare
Erik Sundström - Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
62

Här redovisas resultatet av det regeringsuppdrag som Vinnova fick i 2012 års regleringsbrev. Uppdraget var att ta fram en handledning för stödjande aktörer. Syftet med handledningen är att den ska vara till hjälp hur insatser kan utformas för att bättre möta behoven hos företag och offentliga organisationer inom tjänsteekonomin, och särskilt när det gäller tjänsteinnovation. Handledningen baseras på erfarenheter, internationella samarbeten och forskning. Handledningen har utvecklats i samarbete med Tillväxtverket och i samråd med Almi Företagspartner AB samt Innovationsbron AB.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan