Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Handledning för insatser riktade mot tjänsteverksamheter och tjänsteinnovation

Book cover Handledning för insatser riktade mot tjänsteverksamheter och tjänsteinnovation

Handledning för insatser riktade mot tjänsteverksamheter och tjänsteinnovation

Visa mer information (ankarlänk)

Här redovisas resultatet av det regeringsuppdrag som Vinnova fick i 2012 års regleringsbrev. Uppdraget var att ta fram en handledning för stödjande aktörer. Syftet med handledningen är att den ska vara till hjälp hur insatser kan utformas för att bättre möta behoven hos företag och offentliga organisationer inom tjänsteekonomin, och särskilt när det gäller tjänsteinnovation. Handledningen baseras på erfarenheter, internationella samarbeten och forskning. Handledningen har utvecklats i samarbete med Tillväxtverket och i samråd med Almi Företagspartner AB samt Innovationsbron AB.

Published
2012-December
Series number
VI 2012:17
Publisher
Vinnova
Author
Erik Sundström - Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120
Number of pages
62

Last updated 15 December 2022

Page statistics