Utgiven
2014-september
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2014:08
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-20-2
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
76
Författare
Robert Sörensson & Anders Jonsson
Pris
227 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2013-02065
Ämne
Material, Produktion, Forskning och utveckling i företag

Vinnova genomför en serie analyser av näringslivets struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för ett antal näringsgrenar. Nyligen avslutade eller pågående studier inkluderar: Life Science; Fordon; Gruv och mineral; Metaller; Kemi; Maritima; Informations- och kommunikationsteknik; Miljöteknik; Energi samt Konsultbranschen. Studierna genomförs med samma metodik men med viss anpassning till näringsgrenarnas olika karaktäristika.

Denna studie analyserar företag inom massa- och pappersindustrin. Studien omfattar 203 företag med verksamhet förlagd till 438 arbetsställen. Vid dessa arbetade år 2012 drygt 36 200 personer. Ett knappt 20-tal stora företag står för 62 procent av branschens sysselsättning. Massa- och pappersindustrin finns representerad i 134 av landets 290 kommuner och i 20 av landets 21 län. Vid en regional fördelning av antal anställda framträder de tre länen Värmland, Västra Götaland och Västernorrland med relativt högst andel.