Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Företag inom svensk massa- och pappersindustri

2007 - 2012

Bokomslag Företag inom svensk massa- och pappersindustri
Utgiven
2014-september
Serienummer
VA 2014:08
Utgivare
Vinnova
Författare
Robert Sörensson & Anders Jonsson
ISBN
978-91-87537-20-2
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
76

Vinnova genomför en serie analyser av näringslivets struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för ett antal näringsgrenar. Nyligen avslutade eller pågående studier inkluderar: Life Science; Fordon; Gruv och mineral; Metaller; Kemi; Maritima; Informations- och kommunikationsteknik; Miljöteknik; Energi samt Konsultbranschen. Studierna genomförs med samma metodik men med viss anpassning till näringsgrenarnas olika karaktäristika.

Denna studie analyserar företag inom massa- och pappersindustrin. Studien omfattar 203 företag med verksamhet förlagd till 438 arbetsställen. Vid dessa arbetade år 2012 drygt 36 200 personer. Ett knappt 20-tal stora företag står för 62 procent av branschens sysselsättning. Massa- och pappersindustrin finns representerad i 134 av landets 290 kommuner och i 20 av landets 21 län. Vid en regional fördelning av antal anställda framträder de tre länen Värmland, Västra Götaland och Västernorrland med relativt högst andel.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan