Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Företag inom svensk massa- och pappersindustri

2007 - 2012

Book cover Företag inom svensk massa- och pappersindustri
Published
2014-September
Series number
VA 2014:08
Publisher
Vinnova
Author
Robert Sörensson & Anders Jonsson
ISBN
978-91-87537-20-2
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
76

Vinnova genomför en serie analyser av näringslivets struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för ett antal näringsgrenar. Nyligen avslutade eller pågående studier inkluderar: Life Science; Fordon; Gruv och mineral; Metaller; Kemi; Maritima; Informations- och kommunikationsteknik; Miljöteknik; Energi samt Konsultbranschen. Studierna genomförs med samma metodik men med viss anpassning till näringsgrenarnas olika karaktäristika.

Denna studie analyserar företag inom massa- och pappersindustrin. Studien omfattar 203 företag med verksamhet förlagd till 438 arbetsställen. Vid dessa arbetade år 2012 drygt 36 200 personer. Ett knappt 20-tal stora företag står för 62 procent av branschens sysselsättning. Massa- och pappersindustrin finns representerad i 134 av landets 290 kommuner och i 20 av landets 21 län. Vid en regional fördelning av antal anställda framträder de tre länen Värmland, Västra Götaland och Västernorrland med relativt högst andel.

Last updated 15 December 2022

Page statistics