Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Årsbok 2013

Svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovation

Bokomslag Årsbok 2013
Utgiven
2014-april
Serienummer
VA 2014:04
Utgivare
Vinnova
Författare
Sandra Olivera & Judit Wefer - Vinnova, EU-samordningsfunktionen
ISBN
978-91-87537-14-1
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
102

I den senaste forsknings- och innovationspropositionen gavs de forskningsfinansierande myndigheterna (Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet & Vinnova) i uppgift att formera en samordningsfunktion vars uppgift är att ha en strategisk överblick över det svenska deltagandet i EUs program för forskning och innovation. Som en del av detta arbete kommer EU-samordningsfunktionen att varje år producera en årsbok som behandlar relevanta frågeställningar främst kopplade till utvecklingen av, men även innehålla statistik över det svenska deltagandet i, Horisont 2020.

I föreliggande version av årsboken utgörs statistikdelen av Vinnova’s årliga rapport om Horisont 2020:s föregångare, sjunde ramprogrammet. Den andra delen av årsboken är en genomgång av partnerskapsprogrammen. Del två avser att ge en övergripande beskrivning av de olika partnerskapsprogrammens uppbyggnad och syften, ge en nulägesbeskrivning av det svenska engagemanget samt utgöra underlag för en fortsatt strategisk diskussion om partnerskapens roll i det svenska finansieringslandskapet.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan