Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

xKRP - Community Experience Data Lab Kronoparken

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP ServiceLabs
Bidrag från Vinnova 2 273 791 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Datadrivna labb

Viktiga resultat som projektet gav

xKRP:s som projekt har bidragit till ny kunskap och nya insikter kring data, tjänster och policy. Detta har gett nya nätverk och samarbeten lokalt och nationellt, samt bidragit till nya rutiner och strategier hos deltagande aktörer, vilket bidragit till den projektets mål. Att permanenta xKRP som unik miljö har varit forum för diskussion i.o.m tillkomsten av nya omfattande regionala projekt med inriktning på digital utveckling och tjänster. Eftersom flera parter redan samverkar inom dessa satsningar, t.ex. VINNVÄXT, kommer xKRP som unik miljö inte eftersträvas.

Långsiktiga effekter som förväntas

xKRP har genererat ny kunskap och nya insikter, genererat två nya FoI-projekt, skapat förutsättningar för av doktorandtjänt med fokus på data och policy samt introducerat datadriven innovation som koncept i andra ansökningar och processer, t.ex. VINNVÄXT. Dialog förs kring framtagande av tjänsteportfölj med utgångspunkt från resultat och nätverk. Arbetet med att engagera lokalsamhället har varit en genomgående utmaning. Dels att involvera aktörer från lokalsamhället på ett strukturerat sätt, dels att adressera behov baserat på projektets tematiska områden.

Upplägg och genomförande

Strategiskt har xKRP styrts genom kontinuerlig dialog inom projektkonsortiet. Detta har fungerat förhållandevis väl, även om löpande dialog och samverkan hos lokala aktörer varit mer frekvent än dialog med aktörer utanför Värmland. Operativt har xKRP bedrivits genom en serie case av varierande storlek och omfattning, samt genom nätverksbyggande och kunskapsspridning. Metoden med att tillämpa case har varit gynnsam i vissa fall, svårmanövrerad i andra. Särskilt gynnsamt har dialog mellan case och aktörer varit för att skapa insikter och mål samt nya samarbeten och projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 oktober 2016

Diarienummer 2016-04314

Statistik för sidan