xKRP - Community Experience Data Lab Kronoparken

Diarienummer 2016-04314
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP ServiceLabs
Bidrag från Vinnova 2 396 196 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Data-driven labs 2016

Syfte och mål

Community Experience Data Lab Kronoparken (xKRP) är ett konceptuellt och mobilt datalab som syftar till att utveckla, testa och utvärdera visualisering, interaktion och användning av data där lokalsamhället är användaren. Målet är att etablera ett nationellt center med internationella kopplingar för samhällsnära och användarcentrerad utveckling av datadriven innovation, utveckling och kunskap med utgångspunkt från både stärk samhällsnytta, stärkt konkurrens - och innovationskraft och bättre tjänster och service till medborgare.

Förväntade effekter och resultat

Vår mission är en datasmart vardag i ett datadrivet samhälle. De övergripande resultaten som xKRP stävar efter är att 1)bidra till stärkt samhällsutveckling i lokalsamhället, 2) bidra till stärkt konkurrens- och innovationskraft hos företag, samt att ) bidra till bättre tjänster och service till medborgare med utgångspunkt i lokalsamhället och med nationell nytta i fokus.

Planerat upplägg och genomförande

Etableringen av labbet utgår från en metod med tre verksamhetshetscykler med enskilda case i varje cykel. Genom att använda cykler som är beroende av en överordnad labbstuktur, där enskilda projekt kan testas inom ramen för en eller flera cykler eller ittereras mellan cykler, skapas en varaktighet som sträcker sig längre än till ett enstaka projekt. Projektet styrning bygger på en gemensam steering group för hela labbetaberingen samt enskilt ansvariga för enskilda case.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.