Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Wood prediction using Artificial Intelligence in Modelling (WAIMO)

Diarienummer
Koordinator Holmen Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 571 700 kronor
Projektets löptid september 2019 - juli 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2019

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet var att utveckla en mätmetod för diametern på ingående ved och utifrån den sedan skapa en prediktiv modell på hur den ingående veden skulle påverka fiberväggstjockleken i processen. Inom projektet har vi lyckats utveckla en mätmetod och studerat variationen av inkommande ved. Projektet lyckades inte nå ända fram i det avseende att skapa en prediktiv modell, men skapade förutsättningar för att detta ska bli möjligt i framtiden.

Resultat och förväntade effekter

Det arbete som utförts har gjort det möjligt att mäta dimensionen på ingående stockar och gett en större förståelse kring kopplingen mellan ved och fiberväggstjocklek, samt givit kvantitativa mått hur fiberväggstjockleken variear över tid. Både vad gäller kort och lång sikt. Detta arbete har gett oss goda förutsättningar att jobba vidare på målet för att kunna förutspå fiberväggstjockleken och med hjälp av den kunna skapa bättre produkter och stabilare processer.

Upplägg och genomförande

Installation av mätsystem skedde på Iggesunds bruk som ingår i Holmenkoncernen. Själv installationen gjordes av Andritz tillsammans med lokala tekniker. Material för laborationer togs ut vid ett flertal av Holmens industrier. Analyser har utförts av RISE Bioekonomi & RISE SICS tillsammans med stöd från Holmen AB och Pulpeye. Det sammanlagda resultaten visar att konceptet med att predikera fiberväggstjockleken bör vara möjligt och av värde för bruken, men det krävs mer arbete för att nå dit.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 september 2020

Diarienummer 2019-02515

Statistik för sidan