Wood prediction using Artificial Intelligence in Modelling (WAIMO)

Diarienummer
Koordinator Holmen Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor