Wireless and remote operation of mobile machines (WROOMM)

Diarienummer 2014-01882
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för system- och rymdteknik
Bidrag från Vinnova 4 950 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång 2014-00686-en

Syfte och mål

Målet med projektet har varit att ta fram en konceptlösning för effektiv tele-fjärrstyrning och övervakning av hjullastare som används i gruvmiljöer och liknande tillämpningar. Syftet med projektet har varit att höja tempot för användning av tele-fjärrstyrda hjullastare i industriella tillämpningar. Projektet har genomfört en konceptdemonstration i målmiljön, ett bergrum i en underjordsgruva. Demonstrationer visade insikter, utmaningar och lösningar för tele-fjärrstyrning och övervakning av hjullastare.

Resultat och förväntade effekter

Genom arbetet i projektet, och särskilt de tester och demonstrationer som genomförts, har tempot ökats för användning av tele-fjärrstyrda hjullastare i industriella tillämpningar såsom kortcykellastning i underjordsgruvor, bergstäkter, vägbyggen och liknande. Resultat från projektet har också flyttat fram positionerna kring hur maskinlärning kan användas för att utveckla autonoma funktioner (t.ex. automatisk lastning) och proaktivt underhåll.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts inom flera relaterade områden som gradvis har sammanförts till ett sammanhängande resultat med insikter om tele-fjärrstyrning av arbetsmaskiner. Det har möjliggjort delvis frikopplat arbete inom de områden som projektet omfattat. Fördelen med det har varit god progress inom var och en av dessa områden. Regelbundna möten har hållits, oftast veckovis, vilket har visat sig vara ett bra sätt att möjliggöra arbete på flera fronter med samma system.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.