Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

WindMind

Diarienummer
Koordinator Greenlytics AB - El Nino AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Syftet med WindMind är att skapa nästa generations beslutstöd för elhandlare som handlar med vindkraftsproduktion. Detta projekt har tagit ett första steg i den riktningen. En algoritm för förutsägelser av vindkraftsproduktion som bygger på artificiell intelligens har utvecklats. Resultaten är mycket lovande men måste valideras vidare genom test och benchmarks med potentiella kunder. Dessutom har marknadsförutsättningar för WindMind undersökts. Detta har gjorts i form av analys av marknadens storlek och tillväxt, konkurrensanalys samt kundintervjuer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i att vi på Greenlytics AB nu kommit en god bit på vägen mot lansering av vår första produkt WindMind. Arbetet med WindMind kommer fortsätta genom att utföra testning mot slutkunder och vidareutveckla metoderna.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av en projektgrupp på Greenlytics AB. Eftersom bransch- och problemförståelse redan fanns inom projektgruppen innan projektet startade kunde projektgruppen fokusera på det tekniska arbetet. Detta innefattade utveckling av kod, algoritmer och databearbetning. När en första prototyp var utvecklad fokuserade projektgruppen allt mer på industriella samarbeten med potentiella slutkunder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 oktober 2017

Diarienummer 2017-04049

Statistik för sidan