WindMind

Diarienummer 2017-04049
Koordinator El Nino AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - september 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att göra vindkraften mer konkurrenskraftig och minska de negativa konsekvenserna förknippade med variabel produktion av el. Detta är ett viktigt steg mot ett helt förnybart elsystem i Sverige till 2040. För att uppnå detta kommer en produkt utvecklas byggd på de senaste forskningen kring artificiell intelligens som kan förutse vindkraftens produktion i framtiden. Informationen från förutsägelsen kommer användas för att förbättra och förenkla handel av vindkraft på elmarknaden.

Förväntade effekter och resultat

När projektet är klart kommer en prototyp ha tagits fram som förbättrar noggrannheten av förutsägelserna jämfört med dagens state-of-the-art. Denna prototyp kan sedan skalas upp så att värde skapas på elmarknaden genom bättre elhandel. Ett mer optimerat elsystem leder till minskade kostnader för att gå över till helt förnybar elproduktion som eliminerar utsläpp av växthusgaser från energisektorn.

Planerat upplägg och genomförande

Utvecklingsprojektet kommer att genomföras i två etapper. I första etappen kommer en modell för förutsägelser byggas upp med hjälp av regional data från vindkraftproduktion. Denna modell kommer sedan i andra ettappen att presenteras för potentiella kunder. Därpå kommer ett eller flera samarbetesprojekt initieras för att applicera modellen på kundernas specifika data och problem. Målet är att ha nära samarbete med KTH Innovation och forskare på KTH under hela projekttiden.

Externa länkar

Projektet kallas WindMind. På vår hemsida kommer man kunna läsa mer om produkten vi utvecklar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.