WindMind

Reference number
Coordinator El Nino AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration December 2017 - September 2018
Status Ongoing
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Purpose and goal

Syftet med WindMind är att skapa nästa generations beslutstöd för elhandlare som handlar med vindkraftsproduktion. Detta projekt har tagit ett första steg i den riktningen. En algoritm för förutsägelser av vindkraftsproduktion som bygger på artificiell intelligens har utvecklats. Resultaten är mycket lovande men måste valideras vidare genom test och benchmarks med potentiella kunder. Dessutom har marknadsförutsättningar för WindMind undersökts. Detta har gjorts i form av analys av marknadens storlek och tillväxt, konkurrensanalys samt kundintervjuer.

Expected results and effects

Projektet har resulterat i att vi på Greenlytics AB nu kommit en god bit på vägen mot lansering av vår första produkt WindMind. Arbetet med WindMind kommer fortsätta genom att utföra testning mot slutkunder och vidareutveckla metoderna.

Planned approach and implementation

Projektet har genomförts av en projektgrupp på Greenlytics AB. Eftersom bransch- och problemförståelse redan fanns inom projektgruppen innan projektet startade kunde projektgruppen fokusera på det tekniska arbetet. Detta innefattade utveckling av kod, algoritmer och databearbetning. När en första prototyp var utvecklad fokuserade projektgruppen allt mer på industriella samarbeten med potentiella slutkunder.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.