Webbtjänst som digitaliserar certifieringsbranschen (miljö- & säkerhetskrav för produkter i EU / CE-märkning)

Diarienummer 2017-04537
Koordinator CECHECK AB - THINGS
Bidrag från Vinnova 900 955 kronor
Projektets löptid november 2017 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 hösten 2017

Syfte och mål

We need to confirm our customer benefit & business value. For this, the current demo needs to be quality assured, complemented by another 1500 standards & a clearer guiding through the CE process must be created. With an MVP, we want to investigate the regulatory & market conditions to take the service to a global market. For this we need involve and interact with customers and partners to further develop and validate our offer and business model.

Förväntade effekter och resultat

Resultat: En kvalitetssäkrad MVP som kan bekräfta affärsvärde & kundnytta. Utreda de regulatoriska & marknadsmässiga förutsättningarna & anpassa affärsmodell för en global marknad. Effekter: Marknad: Norden (200 kunder), Tyskland+England (25 kunder) Varumärke: Uppfattas som nytänkande, trovärdiga, kompetenta Produkt: Säljbar tjänst med komplett CE-dokumentation, globalt skalbar

Planerat upplägg och genomförande

1. Nov (2017) - Feb (2018) Utredning av marknadsmässiga förutsättningar 2. Feb (2018) - Apr (2018) Validering av funktion och kvalitetssäkring av att CE- informationen i tjänsten är korrekt 3. Maj (2017) - Jun (2018) Utredning av marknadsmässiga förutsättningar att nå en bredare marknad 4. Jun (2018) - Aug (2018) Utredning av regulatoriska förutsättningar att expandera på en global marknad 5. Aug (2018) - Sep (2018) Anpassa och validera affärsmodell efter en internationell marknad

Externa länkar

Företagets webbsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.