Webbtjänst som digitaliserar certifieringsbranschen (miljö- & säkerhetskrav för produkter i EU / CE-märkning)

Diarienummer 2017-04537
Koordinator CECHECK AB - THINGS
Bidrag från Vinnova 900 955 kronor
Projektets löptid november 2017 - september 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 - hösten 2017

Syfte och mål

We need to confirm our customer benefit & business value. For this, the current demo needs to be quality assured, complemented by another 1500 standards & a clearer guiding through the CE process must be created. With an MVP, we want to investigate the regulatory & market conditions to take the service to a global market. For this we need involve and interact with customers and partners to further develop and validate our offer and business model.

Förväntade effekter och resultat

Resultat: En kvalitetssäkrad MVP som kan bekräfta affärsvärde & kundnytta. Utreda de regulatoriska & marknadsmässiga förutsättningarna & anpassa affärsmodell för en global marknad. Effekter: Marknad: Norden (200 kunder), Tyskland+England (25 kunder) Varumärke: Uppfattas som nytänkande, trovärdiga, kompetenta Produkt: Säljbar tjänst med komplett CE-dokumentation, globalt skalbar

Planerat upplägg och genomförande

1. Nov (2017) - Feb (2018) Utredning av marknadsmässiga förutsättningar 2. Feb (2018) - Apr (2018) Validering av funktion och kvalitetssäkring av att CE- informationen i tjänsten är korrekt 3. Maj (2017) - Jun (2018) Utredning av marknadsmässiga förutsättningar att nå en bredare marknad 4. Jun (2018) - Aug (2018) Utredning av regulatoriska förutsättningar att expandera på en global marknad 5. Aug (2018) - Sep (2018) Anpassa och validera affärsmodell efter en internationell marknad

Externa länkar

Företagets webbsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.