Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Webbtjänst som digitaliserar certifieringsbranschen (miljö- & säkerhetskrav för produkter i EU / CE-märkning)

Diarienummer
Koordinator CECHECK AB - THINGS
Bidrag från Vinnova 900 955 kronor
Projektets löptid november 2017 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Bekräfta affärsvärde och kundnytta - 15 användare betalade för MVP-versionen Kvalitetssäkring av tjänsten - Tjänstens resultat jämfördes med manuella analyser för 5 produkter & upptäckta fel åtgärdades. Förutsättningar att nå en bredare marknad - En marknadsanalys och en marknadsplan togs fram som underlag för en kommande expansion. Förutsättningar för global expansion - Försäljningshinder, regulatoriska hinder utreddes. Samarbete med internationella leverantörer slöts. Anpassa och validera affärsmodell - En ny affärsmodell validerades av en internationell marknad.

Resultat och förväntade effekter

Förväntat 2019-09 Marknad: Norden (200 kunder), Tyskland+England (25 kunder) Varumärke: Uppfattas som nytänkande, trovärdiga, kompetenta Produkt: Säljbar tjänst med komplett CE-dokumentation, globalt skalbar Team: Sverige 4st, EU 3st Oms.: 4,5 mnkr Ext. finans: 3 mnkr Utfall per 2018-10 300 användare Marknad: Norden (15) + Globalt (5) betalande kunder Varumärke: Uppfattas som nytänkande, kompetenta Produkt: Säljbar tjänst, globalt skalbar Team: Sverige 4,5 st, Oms.: 0,5 mnkr Ext. finans: söker 2 mnkr

Upplägg och genomförande

Arbetspaket #1 Befintligt demo utökades till en MVP & affärsvärdet validerades. Kundåterkoppling visade att en ytterligare modul behövde adderas till tjänsten. #2 MVP:n kvalitetssäkrades. Systemet skulle kunna göras självlärande för att förbättra framtida resultat. #3 Marknadsanalys visade att tänkta marknader inte var fokusmarknader för kommande expansion. Ny marknad identifierades. #4 Ev. försäljnings- & regulatoriskahinder utreddes. Inga nämnvärda hinder identifierades. #5 Kundsegment, värdeerbjudande & intäktsmodell validerat av internationella kunder.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04537

Statistik för sidan