Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Webbplattform för att främja användning av biometan som förnyelsebart fordonsbränslet

Diarienummer
Koordinator NeoZeo AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Wireframes gjordes från såväl interna diskussioner som feedback från användarintervjuer. En app-prototyp gjordes till Expo Development Environment i november 2017. En avancerad dynamisk router installerades i NeoZeos demonstrationsmodul i Lövsta, Uppsala i januari 2018. Test bekräftade att data kunde skickas och tas emot från modulen på distans över internet. De första versionerna av en användarapp och en app för modulägare publicerades i iTunes Store och Google Play Butik i februari 2018.

Resultat och förväntade effekter

Forskning gjordes om möjligheten att införliva en prissättningsalgoritm för att ge bästa pris för både biometan slutanvändare och biometanproducenter. Grunderna, fördelarna och nackdelarna med en sådan mekanism undersöktes. Fallstudier från Uber och Airbnb analyserades och jämfördes med biometans webbplatform för att ta reda på likheter och insikter om hur dessa fallstudiefunktioner skulle kunna användas för att modellera webbplattformen. Juridiska konsekvenser undersöktes också.

Upplägg och genomförande

Undersökningar och intervjuer med biogasbilägare genomfördes också. Presentationer gjordes vid flera tillfällen. Produkten och apparna presenterades vid bla PiiA-toppmötet 2017 i Västerås, Sverige den 11 oktober 2017; Nalen, Stockholm den 6 december 2017; Jordbrukarnas möte i Linköping den 31 januari 2018; Presentation i Sala Kommun den 14 mars 2018; Biogasdag på Sötåsenskolan, Töreboda den 22 mars 2018.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 juni 2017

Diarienummer 2017-02402

Statistik för sidan