Webbplattform för att främja användning av biometan som förnyelsebart fordonsbränslet

Diarienummer 2017-02402
Koordinator NeoZeo AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Processindustriell IT och automation - våren 2017

Syfte och mål

Projektet kommer att skapa en biometaninformations- och försäljningswebbplattform för biometanproducenter tillsammans med en integrerad användarapplikation (användarapplikation) för biometanslutanvändare. Webbplattformen tillåter att handel med biometan på nätet sker enkelt och kostnadseffektivt. Webbplattformen kommer att bidra till att öka decentraliserad biometanproduktion och distribution samt ytterligare förenkla, stödja och uppmuntra användningen av biometan som förnyelsebart bränsle i Sverige.

Förväntade effekter och resultat

Leveranserna skapas utifrån de praktiska testerna och som görs av de digitala lösningarna. Detta kan bidra till att skapa nya affärsmodeller för biometanproducenter och bidra till en starkare ställning på marknaden och på lång sikt göra den svenska biometanmarknaden mer effektiv och hållbar. Projektet kan också att bidra till att uppnå det uppsatta målet om utsläpp av växthusgaser från koldioxidutsläppen senast 2050 och hjälpa till med att ersätta all naturgastransport med 100% biometan före 2030 i Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

Peartnerna kommer att genomför utveckling och implementering av webbplatform och användapp, från 1 juni 2017 till 31 maj 2018. Därefter ska projektet testa fullskalig version av webbplattformen och användarapplikationen med olika biometan aktörer, t.ex. Biometanproducenter och slutanvändare. Resultatet kommer att spridas till svenska intressenter inom biometanområdet: biogasproducenter, konsulter och föreningar samt andra intressenter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.