WCAE - Trådlös kommunikation i fordonsmiljö

Diarienummer 2013-01285
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94140, PVD
Bidrag från Vinnova 35 947 011 kronor
Projektets löptid juni 2013 - mars 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Trådlös kommunikation i fordonsmiljön har en enorm potential att rädda liv, möjliggöra säkrare och mer miljövänliga transport, effektivare flöde av gods över olika transportslag; listan över fördelar kan göras lång.

Förväntade effekter och resultat

Syftet med detta projekt är att minska gapet till våra konkurrenter och möjliggöra nya applikationer för morgondagens fordon. För att nå våra mål kommer vi utföra forskning inom följande områden: kanalmodellering, antenner, verifieringsmetoder, kravnedbrytning och system design.

Planerat upplägg och genomförande

I detta projekt adresserar vi fundamentala frågor såsom hur ska integrerade trådlösa kommunikationslösningar, LTE, Wi-Fi och 802.11p, verifieras och vilken prestanda kan förväntas. Andra fordonstillverkare ligger långt framme vad det gäller integration av trådlös kommunikation i fordon.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.