WCAE - Trådlös kommunikation i fordonsmiljö

Diarienummer 2013-01285
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94140, PVD
Bidrag från Vinnova 35 515 695 kronor
Projektets löptid juni 2013 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

FFI-projektet ”Wireless Communication in Automotive Environment (WCAE)” har uppfyllt de uppsatta målen vid projektstart. Projektets mål har adresserat de övergripande FFI-målen ur ett basteknologi-perspektiv. Genom forskning har ny kunskap införskaffats inom C-ITS och diverse trådlösatekniker som gör att svensk fordonsindustri konkurrenskraft bibehålls. Projektet WCAE utgör ett bidrag till detta.

Resultat och förväntade effekter

De sex projektpartnerna (Volvo Cars, Volvo AB, Actia, Kapsch, Lund Universitet och SP/RISE) har fått djupare förståelse om ETSI ITS-G5 och nya trådlösa tekniker baserat på IEEE och 3GPP. Projektet har tagit fram gemensamma krav och verifikationsspecifikationer, simuleringsmodeller för antenner samt implementerat två prototyper. Resultatet ger nu OEMerna en bättre förståelse av hur man kan integrera en C-V2X lösning i fordonen. Utvecklingen av Multipath Propogation Simulator (MPS) för stora objekt har lett till ny kunskap och varit ett av huvudbidragen till forskargrupper.

Upplägg och genomförande

Projektet strukturerades i följande arbetspaket (WP): WP 0: Project Management (VCC) WP 1: Requirements and design verification methods (VCC, SP-RISE, LU) WP 2: System Design(VOLVO AB, KAPSCH, ACTIA) WP 3: Dissemination and demonstration (VOLVO AB, LU) Ovanstående struktur är nerbrytet i ytterligare arbetspaket som finns definerat i slutrapporten. Projektledningen baserades på månatliga rapporter och möten i projektteamet, möten med ledningsgruppen, workshops, och projektseminarier. Detta upplägg och genomförande fungerade mycket bra i projektet.

Externa länkar

Homepage describing the demonstration days performed in September 2016

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.