Water Monitoring Networks - iWater

Diarienummer 2016-03908
Koordinator Ericsson AB
Bidrag från Vinnova 1 520 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - november 2017
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång SIP IoT - Utlysning 4 Våren 2016, IoT för innovativ samhällsutveckling

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla och installera ett molnbaserat analyssystem för övervakning av vattenkvalitet i Mälaren med hjälp av uppkopplade sensorer. Projektet kommer att utföras i Stockholms kommun. Projektets syfte är att dels utveckla kommersiellt gångbara övervakningssystem för vattenkvalitet och dels att utforska kommunikationsteknologier inom Sakernas Internet (Internet of Things).

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntar att kunna leverera ett system för övervakning av vattenkvalitet i pilotskala, med sensorer uppkopplade mot noder inom telekommunikationsnätet. Systemet ska vara molnbaserat och löpande kunna analysera data från sensorer. Projektet förväntar även att kunna resultera i publicerade vetenskapliga artiklar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett delprojekt inom det av Stockholms stad initierade Digital Demo Stockholm. Projektet kommer att inledas med en för- och konceptstudie under hösten 2016 varefter utveckling av plattform och molnbaserade tjänster utförs under tidig vår 2017. Utrullning av sensorer planeras under senvåren 2017 varefter en utvärdering kommer att ske fram till att delprojektet avslutas under juni 2017.