Water Monitoring Networks - iWater

Diarienummer
Koordinator Ericsson AB
Bidrag från Vinnova 1 520 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Projektets mål var att utveckla och installera ett molnbaserat analyssystem för övervakning av vattenkvalitet i Mälaren, Stockholm, med hjälp av uppkopplade sensorer. Projektets syfte var dels att påbörja utveckling av kommersiellt gångbara övervakningssystem för vattenkvalitet och dels att utforska kommunikationsteknologier inom Sakernas Internet (Internet of Things).

Resultat och förväntade effekter

Projektet installerade ett sensorbaserat system för övervakning av vattenkvalitet i pilotskala, med sensorer uppkopplade mot noder inom telekommunikationsnätet. Systemet var molnbaserat och integrerat till Ericssons IoT Accelerator plattform där sensordata lagrades och analyserades. Projektet förväntar även att kunna resultera i framtida publicerade vetenskapliga artiklar.

Upplägg och genomförande

Projektet är ett delprojekt inom det av Stockholms stad initierade Digital Demo Stockholm. Projektet inleddes med en för- och konceptstudie under hösten 2016 varefter utveckling av plattform och molnbaserade tjänster utfördes under tidig vår 2017. Utrullning av sensorer gjordes under maj 2017 för inhämtning av sensordata och utveckling av grundläggande algoritmer. Projektet utvärderades under hösten 2017.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03908

Statistik för sidan