Vidareutveckling och validering av energieffektiv avfuktare, samt förberedelser inför marknadsdialog

Diarienummer
Koordinator REDDO FLOOR SOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 (höst 2019)

Syfte och mål

Projektets syfte är att validera Reddos patentsökta teknik för mer hållbara och energieffektiva sorbtionsavfuktare samt förbereda för dialog med marknaden. Projektet har som mål att kunna validera tekniken för professionell saneringsavfuktning och fasta installationer, där Reddos teknik ska jämföras mot befintlig teknik i tester. Projektet inleds med att bygga fler prototyper av vår sorbtionsavfuktare och konstruktioner att testa på.

Förväntade effekter och resultat

Efter genomförande ska projektet ha tagit fram en förbättrad prototyp som testats för sanering och fasta installationer, samt fått en förståelse för hur marknadsdialog kan föras.

Planerat upplägg och genomförande

Förbättring av prototyper och tester ska genomföras i Reddos lokaler samt i valda fasta installationer om sådana finns tillgängliga. Projektet ska ta in extern hjälp för att förbereda marknadsdialog.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 oktober 2019

Diarienummer 2019-03900

Statistik för sidan