Vidareutveckling och implementering av Hurmårdu.nu

Diarienummer 2017-02397
Koordinator VÄRMLANDS LÄNS LANDSTING
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Innovationer inom medicinsk teknik

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utvärdera användandet av webbtjänsten ”Hurmårdu.nu” på Första linjen unga i Karlstadsområdet för att visa nyttan med detta inför eventuell spridning. Projektmålet är, förutsatt att utvärderingen bekräftar en positiv användarupplevelse av att använda webbtjänsten, att lansera webbtjänsten på Första linjen unga i Karlstadsområdet.

Förväntade effekter och resultat

Genom att införa webbtjänsten tillförs ett nytt lättillgängligt kontaktsätt till Första linjen unga i Karlstadsområdet. Detta förväntas få effekten att fler kommer välja att ta kontakt via webbtjänsten istället för via sms, e-post, telefon och drop-in. Då tillgängligheten ökar förväntas antalet förstagångssökande till Första linjen unga i Karlstadsområdet öka. Webbtjänsten medför även tidsvinster genom effektivare tidsbokning och tidigare behovsidentifiering, vilket gör att mer tid kan ägnas åt att träffa besökare.

Planerat upplägg och genomförande

Förberedelser inför testperiod: Betaversion av befintlig webbtjänst ska kompletteras för att fungera informationssäkert så att den kan användas till testperiod. Nytt arbetssätt kopplat till webbtjänsten ska tas fram. Marknadsföring av webbtjänsten ska påbörjas. Testperiod: Utvärdering av testperiod ska genomföras för att kunna svara på om webbtjänsten är användbar och tillräckligt bra för att fortsätta projektet. Webbtjänsten och arbetssättet anpassas utifrån utvärderingens resultat. Överlämning: Webbtjänsten lanseras på Första linjen Karlstadsområdet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.