VETT steg 4

Diarienummer 2010-02828
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6350, M1:6
Bidrag från Vinnova 2 900 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI

Syfte och mål

Projektet ETT-Modulsystem för skogstransporter har visat att tyngre och längre fordon väsentligen kan minska bränsleförbrukningen, utsläppen av CO2 och kostnaderna. Samtidigt har inte någon negativ inverkan på vare sig trafiksäkerhet eller vägslitage kunnat påvisas.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har uppfyllt målet att visa på kraftig reduktion av CO2 från timmertransporter. Vi har visat på reduktion på mer än 20% CO2. Målet har nåtts med samtidigt med att bivillkoren för framkomlighet, lastkapacitet, produktivitet, säkerhet, vågpåverkan, förareffektivitet och väggrepp.

Upplägg och genomförande

Tre längre/tyngre fordonskombinationer har testats i verklig drift under en treårsperiod på allmänna vägar i Sverige. Provtrafiken har kunna skett med dispens/föreskrift från annars gällande trafikförordning. Projektet har utvecklat nya tekniklösningar och verifierat under genomförandet

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.