Verktyg för optimering av intäkter och lönsamhet i cirkulära affärsmodeller

Diarienummer 2018-04694
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE ICT Viktoria
Bidrag från Vinnova 599 723 kronor
Projektets löptid december 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Omställning till cirkulär ekonomi behöver, för att nå större skala, i hög grad drivas av företag. Ett viktigt skäl till ett fortfarande avvaktande beteende från producentsidan är outforskad potential för intäktsmodeller i kombination med upplevd finansiell risk som associeras med investeringar i cirkulära affärsmodeller . Om vi ska gå från teori till praktik gällande cirkulär ekonomi behöver vi bryta det avvaktande beteendet. Det gör vi genom att föreslå verktyg för hur lönsamma affärsmodeller kan utvecklas, genom att fokusera på att utforska modeller på intäktssidan.

Förväntade effekter och resultat

En eller flera generiska modeller med tillhörande verktyg för intäktsoptimering och lönsamhetsbedömning av tjänster inom tjänstefiering och delning identifieras och presenteras. Även upplevda hinder och möjligheter på vägen undersöks. Deltagande företag kommer uppleva hindren som mindre och möjligheterna som betydligt större i kommande satsningar på cirkulär ekonomi. Övergången till cirkulära affärsmodeller ska därmed kraftigt öka i takt och därigenom kan betydande resursproduktivitet och miljönytta uppnås, för deltagande företag såväl som för ekonomin som helhet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet leds och koordineras av RISE. I konsortiet ingår fyra företag från olika branscher: Houdini Sportswear, Orust E-boats, Nordea och Sportson. De bidrar alla med egen tid i form av in kind. Projektet löper över 12 månader, med start 10 december 2018 och slut 30 november 2019 och bedrivs i fyra arbetspaket: AP1 Projektledning och administration AP2 Omvärldsbevakning och litteraturstudie AP3 Modellering och framtagning av verktyg AP4 Sammanställning, kommunikation och spridning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.