Växtproteinfabriken Steg 2

Diarienummer 2018-03341
Koordinator SLU Holding AB
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2018 (autumn)

Syfte och mål

Växtproteinfabriken (VPF) och steg 2 syftar till att verifiera affärspotentialen genom att etablera en pilotanläggning för extraktion av högvärdesproteiner och andra näringsämnen från outnyttjad grönmassa. Visionen är att bli en råvaruleverantör av högförädlade växtproteiner och andra växtnäringsämnen till livsmedels-, kosmetika-, hälso- & kostillskott- och djurfoderbranschen. Huvudmålet med projektet är ett Investment memorandum för att etablera en fullskaleanläggning i anslutning till biogasproduktionen.

Förväntade effekter och resultat

VPF´s affärsidé konkurrerar ej med befintlig odlingsmark då vi enbart processar outnyttjad grönmassa. Projektet öppnar upp möjligheten till nya, lokalproducerade, naturliga och allergenfria livsmedels-, kosmetika-, kostillskotts- och djurfoderprodukter att nå marknaden. Vi kommer utveckla extraktionsprocesser och utvärdera växtråvarans marknadspotential. VPF skapar även nya intäktskällor för lantbrukarna och nya affärsmodeller till biogasbranschen samtidigt som en helt ny och hållbar växtråvarubransch kan skapas.

Planerat upplägg och genomförande

VPF kommer via pilotanläggningen utvärdera 18 olika grönmassor. Exempel är grönkål, blomkål, lupin, klöver, rödbets-, morots- och betblast. Råvaror som extraheras ut är allt från proteinisolat, funktionella proteiner, lipider, stärkelse, fibrer, växtjuicer, växtorganeller och fytokemikalier. Dessa kommer därefter utvärderas av ett 10-tal marknadsaktörer med målsättning att utveckla nya innovativa produkter. Parallellt sker även en biogasverifiering för att studera hur biogaspotentialen påverkas genom reduktion av näringsämnen i rötsubstratet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.