Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Växel med vertikalt rörlig korsningsspets för spårburen stadstrafik

Diarienummer
Koordinator Ve´rtex Sweden AB - Vertex Sweden AB
Bidrag från Vinnova 2 582 225 kronor
Projektets löptid april 2021 - augusti 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Syftet är att i första hand minimera de ljudproblem som uppstår vid pendeltågens överfart i korsningsväxeln. Målet är att medborgarnas hälsa förbättras, med ökad livskvalitet. Tillkommande mål är att bereda möjligheten att öka bebyggelsen intill lokaltrafiken i möjligaste mån för att nyttja pendeltågen. Dessa syfte och mål har inte kunnat uppfyllas.

Resultat och förväntade effekter

Resultat har inte levererats till fullo, de förväntade effekterna har uteblivit. Slutligt resultat ej levererat beroende av bristande ekonomiska resurser.

Upplägg och genomförande

Något genomförande är i dagens läge inte möjligt då tillfrågad finansiering från SL och Infra Sweden inte har kunnat genomföras. SL har inte kunnat möta de erbjudanden som Vinnova och Vertex föreslagit. Den officiella förklaringen hos SL är betydande ekonomiska brister, SL vill lägga projektet på framtiden i avvaktan av ett bättre ekonomiskt perspektiv av lönsamhet i deras verksamhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 november 2023

Diarienummer 2021-01065

Statistik för sidan