Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Växel med vertikalt rörlig korsningsspets för spårburen stadstrafik

Diarienummer
Koordinator Ve´rtex Sweden AB - Vertex Sweden AB
Bidrag från Vinnova 2 582 225 kronor
Projektets löptid april 2021 - maj 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Målet är att avhjälpa problemen med krånglande, underhållskrävande och nedsmutsande växlar och korsningar som i hög grad påverkar driftsäkerheten, resursåtgången och punktligheten för den spårbundna stadstrafiken, samt att helt eliminera de kraftiga vibrationer och höga impulsljud som dagens spårburna stadstrafik ger upphov till.

Förväntade effekter och resultat

I projektets fjärde arbetspaket görs sammanställning av testresultat, analys, riskbedömningar etc. och detta material kommer därefter att lämnas in till Transportstyrelsen, att utgöra underlag för styrelsens godkännandebedömning. Efter Transportstyrelsens godkännande kan spårkorsningen med vertikalt rörlig korsningsspets byggas in i den spårburna stadstrafikens nät, och där så sker kommer de kraftiga vibrationerna och höga impulsljud som den spårburna stadstrafiken ger upphov till att försvinna.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av fyra arbetspaket för tillverkning (komponenttillverkning, sammansättning och montering), installation, testning och utvärdering. Arbetspaketen har beskrivits mer utförligt i projektbeskrivningen och kommer att följas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 januari 2023

Diarienummer 2021-01065

Statistik för sidan