Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våta kopplingars livslängd II

Diarienummer
Koordinator BORGWARNER TORQTRANSFER SYSTEMS AB
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2012-03687_SV.pdf (pdf, 450 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har följt de mål som ställts upp att studera friktionsbeteende under åldring. Med hjälp av en åldringsmodell som har utvecklats i projektet kan man nu kompensera i kopplingens styrelektronik för förändringar i friktionen och på detta sätt undvika kostsamma haverier eller oönskade beteenden hos drivlinan. åldringsmodellen kan även användas i utvecklingsprocessen med hjälp av en dynamikmodell av bilens drivlina som har utvecklats i projektet. På detta sätt kan man förutspå vilka typer av driftförhållanden som kan leda till problem med vibrationer och oljud.

Långsiktiga effekter som förväntas

En metod för att förutspå kvarstående livslängd till följd av oxidation av oljan togs fram där det är möjligt att simulera värmeutvecklingen som följd av kopplingens driftsförhållanden. Denna värmeutveckling kopplas sedan mot den experimentellt framtagna oxidationsmodellen för oljan och kvarstående livslängd kan på detta sätt förutspås. Tiden det tar, vid ett visst driftsfall, innan vibrationer i drivlinan uppstår kan på så sätt förutspås. Denna modell har också implementerats i styr-mjukvara i fordon för att möjliggöra kompensation av friktionsförändringar med tid.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete mellan Luleå tekniska universitet och industripartners BorgWarner TorqTransfer Systems och Statoil Fuel and Retail. Större delen av arbetet inom projektet har bestått av experimentell verksamhet, främst i laborationsmiljö men även i fullskala fordonstest via testfordon på BorgWarner. I laborationsmiljö på Luleå tekniska universitet har ett flertal olika testriggar använts.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2012-03687

Statistik för sidan