Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

VÄRDERA

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom processindustriell IT och automation

Syfte och mål

Ett mål var att utveckla en generisk värdebaserad automationsmodell för processindustrier. En sådan producerades och utformades för att uppfylla kraven: enkel att använda, lätt att introducera i företagens befintliga projektprocesser, och användbar för en rad olika typer av processindustriella automationsprojekt. Ett annat mål var att ta fram en projektplan för en fallstudie för att praktiskt testa modellen, inkluderande ett större konsortium av processindustrier och automationsleverantörer. En sådan togs fram och en FUI-ansökan har skickats till Vinnova.

Resultat och förväntade effekter

Automationsmodellens användbarhetskrav uppfylldes genom att addera det, skenbart, enkla kravet att alla automationsinstallationer ska vara "optimerbara". För att göra detta möjligt, att beställa och leverera "optimerbara" installationer, innefattar modellen två sektioner: -en värdespecifikations och beställningsprocess, och -en stödjande checklista med en utförlig uppsättning hjälpfrågor som måste besvaras. Modellen antas minska de resurser som behövs för processoptimering, och därmed för att uppnå i genomsnitt 30% produktivitetsökning som optimering ofta ger.

Upplägg och genomförande

Tidigare automationsprojekt analyserades för identifiering av brister i projektresultaten. En viktig orsak var otillräcklig specifikation av önskat produktionsvärde, speciellt specifikation av att få produktionsinstallationer där alla verktyg och maskiner kommunicerar på ett sätt som effektivt levererar värde. 6 workshops hölls för att utveckla en flexibel och lättanvänd modell för att beställa det faktiskt önskade produktionsvärdet, och inte den teknik som antas ge det önskade värdet. Resultaten presenterades för företaget vid ett projektavslutningsmöte.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 september 2017

Diarienummer 2017-03164

Statistik för sidan