VÄRDERA

Diarienummer 2017-03164
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - mars 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom processindustriell IT och automation

Syfte och mål

Tanken är att skapa en automationsmodell baserad på en grundlig specifikation av det totala önskade produktionsvärdet över ett relevant tidsintervall, med mätvärden och mätmetoder för det specificerade värdet, istället för att välja den billigaste automatiseringslösningen för enskilda produktionssektioner. Analysen ska identifiera hur en automatiseringsmodell kan utvecklas där betalningarna till automationsleverantörer helt eller delvis är baserade på faktiskt levererat produktionsvärde och inte på vald automationsteknik.

Förväntade effekter och resultat

Den värdebaserade automationsmodellen kommer att användas i ett kommande FUI-projekt och antas då öka produktionsvärdet betydligt i jämförelse med traditionella automationsinvesteringar. Värdeupphandlingar är mindre studerade än värdeerbjudanden och projektet bidrar därmed till att täcka ett gap i tjänstefieringsforskningen. En verifierad värdesbaserad automationsmodell, anpassad till en värld av snabb teknisk utveckling kan på lång sikt ge avsevärt ökad produktionseffektivitet för svenska processindustrier.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har tre arbetspaket: -Analys av resultat från tidigare automationsinvesteringar för identifiering av hur produktionsvärdet skulle kunna ha ökat med skifte av fokus, från automationsteknik, till önskat produktionsvärde. I detta WP kommer ett konsortium av processindustriföretag och automationleverantörer för ett senare FUI projektet, att byggas. -Utvärdering av potentialen för en generisk automationsmodell för värdebaserade automationsprojekt. -Anpassning av den generiska modellen och formulering av planer för en fallstudie i ett kommande FUI-projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.