Vänta barn på arabiska och svenska! Normkritisk, innovativ design för interaktiv mödrahälsovård

Diarienummer 2016-04159
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET - Institutionen för svenska språket
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation

Syfte och mål

Syftet är att utveckla en app med normkritisk design för interaktiv kommunikation i mödrahälsovården (MHV). Appen ska fungera som komplement till tolkar och informera om MHV:s vad, hur och varför. Normkritiken inriktas främst på jämlikhet mellan kvinnor med olika etnicitet. En normkritisk analys med dubbel reflexivitet är motiverad, eftersom svensk MHV har ett västerländskt synsätt på graviditet och förlossning. Vi ska problematisera synsätt som ger normalitet i MHV. Målet är att göra MHV mer jämlik och kommunikativ samt att öka patientsäkerheten för arabisktalande kvinnor.

Förväntade effekter och resultat

Bruket av appen förväntas förbättra och kvalitetssäkra mödrahälsovården genom att de arabisktalande kvinnorna ökar sin förståelse om vad graviditet, fosterutveckling och föräldraskap är och genom att barnmorskorna kan kontrollera att kvinnorna har fått korrekt information. Detta ger kvinnorna kunskaper och handlingsberedskap, vilket ökar deras egenmakt. Vi ska öka insikterna om de möjligheter och risker som finns i kommunikation där parterna inte förstår varandra och hur kommunikationen kan främjas genom en app.

Planerat upplägg och genomförande

I ett första steg kommer vi att kartlägga kvinnornas och barnmorskornas behov i fokusgrupper. I nästa steg ska en testversion av appen konstrueras, och appen ska därefter testas och utvärderas iterativt i vårdpraktiken. Materialet analyseras med språkliga och vårdvetenskapliga normkritiska metoder i workshoppar för att lära mer om normkritisk design. Vi kommer att dokumentera innovationsprocessens intellektuella tillgångar, dra slutsatser om dem och forska om innovationsprocessen.

Externa länkar

Webbplatsen: Vänta barn på arabiska och svenska! Normkritisk, innovativ design för interaktiv mödrahälsovård

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.