ValueLabeling

Diarienummer
Koordinator Panprices AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2020 - februari 2021
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa Startups steg 1 våren 2020

Syfte och mål

Panprices är världens första globala marknadsplats som gör det möjligt för konsumenter att smidigt och säkert handla från utländska e-handelsbutiker. Sedan e-handels begynnelse har fokus enbart legat på produktens pris och kvalité. År 2020 är detta inte längre tillräckligt. Som den nya innovativa aktören på marknaden ställde vi oss därför tidigt frågan om det går att påverka konsumtionsbeslut genom att informera om miljöpåverkan i köpprocessen. Med detta projekt vill vi ta oss an utmaningen att designa om e-handel från grunden med fokus på hållbarhet.

Förväntade effekter och resultat

Genom ValueLabels hoppas vi inte bara kunna utbilda konsumenter och skapa medvetenhet kring den miljöpåverkan deras konsumtion har, utan också ge ytterligare information utöver priset som faktor i köpbeslutet. Med ValueLabels kan vi påverka konsumenter och leda dem till att göra mer miljövänliga val och därför bidra till att göra e-handel i stort mer hållbart.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets första månader kommer att ägnas åt research kring varors livslängd och produktionskedja samt konsumenters beteenden när det kommer till hållbarhet. När vi samlat tillräckligt med data kommer vi att testa prototyper för att validera hur ValueLabel-systemet fungerar i praktiken. Målet är sedan att bygga in ValueLabels i vår kärnprodukt och lansera det på skala.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 juni 2020

Diarienummer 2020-01564

Statistik för sidan