Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Validering av innovativ affärsmodell: Todcare, en vab-service för mångfacetterad affärs- och samhällsnytta.

Diarienummer
Koordinator FIRST 2 SERVE SCANDINAVIA AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Forskning visar att vab och vob är omfattande samhällsproblem som berör privatpersoners ekonomi, karriär, pension och hälsa. Även företagens kontinuitet och lönsamhet påverkas negativt av frekvent/långvarigt vabbande. I syfte att lösa detta problem kommer vi vidareutveckla Todcare, en tjänst som ska erbjuda kompetent och vårdutbildad personal som tar hand om sjuka barn i hemmet när föräldrarna måste arbeta. Den kvalitetssäkrade tjänsten har fokus på trygghet, service och kvalité samt målet att förenkla vab- och vob-situationen för arbetsgivare, föräldrar och barn.

Förväntade effekter och resultat

Todcare har potentialen att leda till ökad jämställdhet mellan män och kvinnor avseende karriär, lön och pension. Frivillig avlastning av vab/vob gynnar även den privata par- och familjerelationen. Barnen ges dessutom möjlighet att tillfriskna i lugn hemmiljö och smittorisken minskar bland andra barn och vuxna på förskolor. Todcare skapar kontinuitet och därmed bevarad lönsamhet för verksamheter genom högre närvaro på arbetsplatsen när det krockar mellan arbets- och familjeliv. Vab- /vob-servicen ska upplevas som en naturlig lösning för företag som stöd till sin personal.

Planerat upplägg och genomförande

När en familj behöver vab-service, åker en specialist till familjens hem för att ta hand om det sjuka barnet. Antingen när föräldern samtidigt jobbar hemifrån eller behöver vara på jobbet. Genom en innovativ lösning säkerställs tillgången av personal gentemot efterfrågan över året. Dessutom görs detta hela tiden med bibehållen specialistkompetens för vab i hemmiljö. Trygghet säkerställs bl.a genom jourläkar-backup under hela vab-perioden samt i högsta möjliga mån samma vab-specialist vid återkommande uppdrag. För ökad effektivitet implementeras digitalisering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03966

Statistik för sidan