Validering av affärsplanen inför den första investeringsomgången

Diarienummer
Koordinator NORTHERNLIGHT DIAGNOSTICS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 (höst 2019)

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att stärka affärsplanen genom att skapa en realistisk ekonomisk prognos - både intäktsmodell och budget - i förberedelse till kommersialiseringen (för tillfället uppskattat till Q2 2021). Dessutom kommer teamet att ta in nya kompetenser och starta strategiska partnerskap inför marknadsintroduktionen. Målet är att validera affärsplanen inför den första investeringsrunda.

Förväntade effekter och resultat

Depression är den vanligaste orsaken till funktionshinder i världen och innebär enorma kostnader för samhället. Det finns ett antal antidepressiva behandlingar på marknaden idag, men effektiv behandling uppnås genom trial-and-error. Därför kan det dröja flera månader innan symptomen avtar. NorthernLight Diagnostics har utvecklat en låg-kostnad, icke-invasiv metod för att förutsäga det individuella svaret på olika behandlingar som ska leda till kortare tid mellan diagnos och symptomlindring.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i tre arbetspaket: (1) modell för hälsoekonomi - för validering av den kommersiella potentialen; (2) undersökning av regulatoriska myndighetskrav - för uppskattning av tidsplan och budget för produktutveckling enligt europeiska regelverket; (3) validering av intäktsmodell och återbetalningsstrategier - för att kunna skapa en realistisk finansiell prognos för potentiella investerare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 oktober 2019

Diarienummer 2019-03901

Statistik för sidan