VALIDATOR - a validation program for recent university graduates

Diarienummer 2018-00094
Koordinator Stockholm School of Entrepreneurship
Bidrag från Vinnova 4 270 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Stöd till innovatörer via stödorganisationer
Ansökningsomgång Finansiering till er som arbetar med stöd till innovatörer

Syfte och mål

Övergripande syften med Validator är att öka volymen av validerade innovationer bland nyligen utexaminerade studenter från svenska universitet och högskolor, och att öka kvalitet och kvantitet i flödet av innovationer från målgruppen till aktörer i innovationsekosystemet.

Förväntade effekter och resultat

Inom ramen för Validator förväntas 70-150 innovationsvalideringar att genomföras. Av de valideringsprocesser som leder till vidare kommersialisering förväntar vi oss ett nära samarbete mellan innovatör och de aktörer från innovationsekosystemet som involveras.

Planerat upplägg och genomförande

Validator har till uppgift att förvalta bidragsmedel med ändamålet att främja validering av innovationer i tidigt skede, och att öka flödet av innovationer till aktörer i innovationsekosystemet. Uppgiften kommer att genomföras i nära samarbete med ett stort antal aktörer i innovationsekosystemet som gemensamt kommer att attrahera målgruppen. Stödorganisationens primära roll är att genomföra projektet, inte att de facto genomföra validering. Projektets målgrupp är individer med examen från ett svenskt universitet eller högskola 1-5 år sedan.

Externa länkar

Projektets hemsida kommer att finnas på denna länk under våren 2018. Stödorganisationens hemsida.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.