Vakansa - Identifierar vakanser för hållbara städer

Diarienummer
Koordinator Vakansa AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - september 2020
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 (höst 2019)

Syfte och mål

Syftet med projektet är att validera hur Vakansa som plattform & genom vår tjänst Hållbarhetsförvaltning kan aktivera lokaler & byggnader genom att samutnyttja dessa. Vårt mål är att reducera tidsvakanserna hos en befintlig hyresgäst (skolaktör eller föreningsaktör) med minst 5% det kommande året. Vi vill också utvärdera hur väl vår insats leder till att föreningslivet får ett ökat engagemang samt minskade kostnader.

Förväntade effekter och resultat

Vi ser hur vi det kommande året kommer kunna aktivera en byggnad med tillhörande lokaler under kvällar & helger där föreningsliv, kulturliv & civilsamhälle som idag inte har lokaler, har osäkra lokallösningar eller dyra lokallösningar ska kunna söka sig till oss. Vi förväntar oss att kunna ta fram en enkel plattformslösning där bokningar ska kunna administreras & där vi är på plats för att förvalta vårt kontrakt med den befintliga hyresgästen. En studiecirkel kan som mest pågå i cirka 480 timmar per år & vi ser nog att vi ska kunna knyta an oss ett par studiecirklar till våra tidsvakanser

Planerat upplägg och genomförande

Idag för vi samtal med ABF & Kulturernas Studieförbund där vi just nu diskuterar vilken stad som är lämpligast att börja i runt mälardalsregionen. Vi ser att skolaktörer väldigt gärna vill hyra ut sina lokaler så det blir efterfrågan som avgör platsen för denna pilot. Vår plan är att skriva på ett kontrakt för att efter jul påbörja vårt hållbarhetsförvaltande av en tidsvakans. Därefter så är det bara att schemalägga de föreningar som önskar längre blockbokningar samt påbörja marknadsförandet för att locka till sig ännu fler aktörer som önskar lokaler, men också hjälpa aktörerna att växa.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 oktober 2019

Diarienummer 2019-03711

Statistik för sidan