Vågledarintegrerade grafen baserade IR detektorer för optiska gassensorchip

Diarienummer 2016-01655
Koordinator SenseAir AB - SenseAir AB, Delsbo
Bidrag från Vinnova 1 903 307 kronor
Projektets löptid maj 2016 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning The strategic innovation programme for graphene
Ansökningsomgång SIO Grafen - Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt Våren 2016

Syfte och mål

Projektparterna, SenseAir AB och KTH, har tagit fram grafenbaserade IRdetektorer integrerade på fotoniska vågledare. Under projektets gång har de delat kunskap genom teori- och designdiskussioner, presentationer och diskussioner av resultat, skrivande av en ansökan till FlagERA Graphene för fortsatt finansiering, samt gjort tre patentansökningar för vågledarintegrerade detektorer. Den kommersiella potentialen har utvärderats genom kostnadsanalys av den framtagna tillverkningsprocessen och jämförelse med konkurrens.

Resultat och förväntade effekter

Projektparterna har tagit fram grafenbaserade IRdetektorer integrerade på fotoniska vågledare. Genom arbetet inom projektet har uppföljningsfinansiering kunnat säkras genom en ansökan till FlagERA Graphene, tillsammans med två nya internationella partners. Därmed har vi redan kunnat utöka vårt nätverk inom den internationella grafenforskningen.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av tre arbetpakket: WP1: ”Design and fabrication of demonstrator” WP2: ”Characterization of demonstrator” WP3: ”Knowledge transfer”. WP1 och WP2 genomfördes med gemensamma designmöte, prototyptillverkning i KTHs renrum, och utvärdering i KTHs analyslabb. WP3 genomfördes mestadels genom diskussioner om kravspecifikationen för IR detektorer för gassensorchip. Dessa resultat var sedan vägledande för designen av prototypen och utgjorde kärnan i våran uppföljningsansökan till FlagERA Grafen. Detta arbetssätt fungerade bra.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.