Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvecklingsmetodik baserad på formella konstruktionssteg

Diarienummer
Koordinator Saab AB - SAAB Aktiebolag Aeronautics
Bidrag från Vinnova 4 200 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - augusti 2022
Status Pågående
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Dagens konstruktionsflöde för utveckling av mjukvara har inte en tydlig väg från den funktionella specifikationen till den slutliga implementeringen och kan inte garantera realtidsegenskaper. Situationen blir ännu svårare i framtiden där flera applikationer delar samma nätverk i ett distribuerat hierarkiskt nätverksbaserat system. Projektet syftar till att övervinna den nuvarande situationen genom att skapa ett komplett korrekt-genom-konstruktion konstruktionsflöde, inkluderande designutforskning, ner till den slutliga genereringen av programvara.

Förväntade effekter och resultat

Projektet definierar ett korrekt-genom-konstruktion konstruktionsflöde för framtida avioniksystem. Projektet förväntas: 1) Utökat ForSyDe modelleringsbibliotek för framtida avionikfunktioner. 2) Utveckla ett utvärderingsverktyg för syntes av mjukvara. 3) Demonstrera metodikens potential applicerat på ett industriellt användningsfall och tillgänglig system-on-chip teknologi. 4) Utvärdera metodik och verktyg för industriell användning och möjlighet till uppskalning mot större system-av-system.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett av tre som definierats inom klustret mjukvaruintensiva system som tillsammans adresserar beräkningskraft, robusthet, säkerhet och utvecklingskostnad. De båda andra projekten kommer att stötta detta projekt. Vidare avser vi demonstrera fördelarna i framtida flygplansarkitektur inom tre områden: avionikfunktioner, krävande sensorfunktioner (hittills inte inkluderad t.ex. motmedelssystem och radar), och ett nytt område för framtida autonomifunktioner, som förväntas ha mycket omfattande databearbetningsbehov.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 oktober 2021

Diarienummer 2017-04892

Statistik för sidan