Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av standarder vid integration mellan digitala konsultationsplattformar och sjukvårdens journalsystem

Diarienummer
Koordinator DOCTRIN AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - maj 2020
Status Avslutat
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering

Syfte och mål

-Att kartlägga nuvarande integrationer och standarder för informationsöverföring mellan digitala konsultationsplattformar och stora journalsystem i hälso- och sjukvården -Att kartlägga de brister som finns i dessa system vad gäller att sända och ta emot information utan att denna förvanskas eller ger upphov till informationssäkerhetsrisker.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har identifierat: -behov av organisationsoberoende strukturerad begrepps- och informationsmodell som utgår från patienten och bygger på tillämpbara internationella standarder vid digitala konsultationer i sjukvården - att informationsmodeller behöver stödja verksamhet, innovativa arbetssätt, tjänsteinnovationer och internationella standarder för att kunna nå ut på en internationell marknad - behov av en arena för diskussion och fortsatt utveckling mellan industrin, myndigheter vårdaktörer och akademin för att främja hållbar digitalisering av sjukvården

Upplägg och genomförande

Totalt har mer än 60 personer från 32 olika företag, organisationer och myndigheter deltagit i projektets 3 huvudaktiviteter: 1. Heldagsseminarium 28 maj 2019 för att definiera och diskutera utmaningen 2. 2 dagars hackathon i oktober 2019 för att ta fram och implementera en gemensam standardiserad modell mha av framförallt FHIR 3. En tvådagars uppföljning av hackathon i april 2020 för att vidareutveckla modellen från det första hackathon och för att genomföra den nationella klassificeringen för kontakter i primärvården utfärdat av Socialstyrelsen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 juli 2020

Diarienummer 2019-01082

Statistik för sidan