Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av en numerisk modelleringsmetod för bedömning av risken för seismiskt inducerade skador i djupa gruvor

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för geoteknologi
Bidrag från Vinnova 479 800 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Syfte och mål

Projektets mål uppfylldes. Numerisk metodik som användes för att bedöma potentialen för dessa skador i djupa underjordiska gruvor har utvecklats genom att implementera conceptet med belastningsstyvhet. Ett modelleringsbaserad bedömningsmetod för Kiirunavaara gruvan föreslogs. Implementeringen av dessa metoder kommer att minska antalet produktionsstörningar, och därmed risken för personskador, skador på utrustning och produktionsbortfall.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat kommer att omfatta en kalibrerad numerisk modelleringsmetodik i gruvskala och en modelleringsbaserad bedömningsmetod för Kiirunavaara gruvan.

Upplägg och genomförande

Studien bestod av att samla historiska rockbursthändelser, upprätta den numeriska tekniken, kalibrera numerisk modelleringsmetodik och utveckla analysproceduren för sprängpotential. Mer än femtio skadliga seismiska händelser samlades in och analyserades statistiskt. Två av dem användes vid modellkalibrering. Den numeriska tekniken testades i två dimensioner och uppgraderades sedan till tre dimensioner. Resultaten från parametriska analyser var integrerade. Ett förfarande föreslogs för att utvärdera potentialen för dessa skador för Kiirunavaara gruvan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 juni 2017

Diarienummer 2017-02213

Statistik för sidan