Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utskiljning vid fasomvandling HSLA-stål

Diarienummer
Koordinator Uppsala Synchrotronix AB - c/o Edwards Science & Technology AB
Bidrag från Vinnova 98 582 kronor
Projektets löptid juni 2019 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur – våren 2019

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har undersökt möjligheten att studera utskiljning in-situ genom att följa austenit-ferrit fasomvandlingen och utskiljning samtidigt genom att göra realistiska in-situ mätningar vid synkrotron faciliteter genom att efterlikna färdigverks- och kylningsprocessen. Det är önskvärt att fastställa om utskiljning sker främst under fasomvandling eller efteråt vid långsam svalning av materialet. En plan mot in-situ synkrotronexperiment med kombinerade spridningsmätningar (SAXS, WAXS) har fastställts och en ansökan för stråltid har skickats in till P21 vid PETRA-III.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förstudien har resulterat i fyra delresultat: ett tekniskt bakgrundsdokument från SSAB, en undersökning av experimenttillgångar, en plan mot realistiska in-situ mätningar och en ansökan för stråltid. Vi har begränsat undersökningen till röntgentomografi och spridningstekniker (SAXS, WAXS), som är tillämpliga för studier av mikrometerstora kornstrukturer och nanometerstora partiklar. Dessa tekniker kan i princip användas för in-situ experiment som involverar mekanisk belastning och höga temperaturer.

Upplägg och genomförande

Förstudien utfördes under drygt tre månader. Parterna i projektet var SSAB, Uppsala Synchrotronix (USync) och Lunds Universitet (LU). Aktiviteterna innefattade undersökningar kring ex-situ och in-situ mätningar vid synkrotronstrålrör, diskussioner i telefonkonferenser och en workshop i Lund då även MAX IV besöktes. Utanför projektplanen så utfördes även förberedande tomografimätningar i Stephen Halls laboratorium på LU. Ett prov testades också vid PETRA-III där en stark signal erhölls, vilket är väldigt positivt för framtida mätningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 juni 2019

Diarienummer 2019-02574

Statistik för sidan