Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utredning och utveckling av prototyp till färdig produkt

Diarienummer
Koordinator MYSAY AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets huvudsakliga mål, vilket var att färdigställa en internationellt skalbar product genom undersökning och utveckling av existerande prototyp, har uppnåtts. Just nu har vi en mycket skalbar produkt och en testad marknad att introducera produkten på. Dessutom har MySay en bättre struktur nu som inte går att jämföra med projektets inledning. Eftersom ingen av MySays aktieägare har fått någon form av kompensation har vi kunnat använda våra medel till att skapa jobb för studenter som är ivriga att vara del av något stort som vi gör gemensamt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Med två nya delägare, en advisory board bestående as fyra kvinnor med expertis inom butiksförsäljning, finansiering och ledarskap samt två män med expertis inom HR och e-handel är MySay nu bättre rustat att nå sina mål. Genom att anställa studenter har vi lyckats att hantera större delen av produktutvecklingen internt, men ändå träna våra blivande managers med riktiga uppgifter. Detta har resulterat i att MySay nu är redo att kommersialisera och påbörja son expansion inom kort.

Upplägg och genomförande

Även om projektet led av en liten försening I början av sommaren, när inte alla resurser fanns tillgängliga under semestrarna, så lyckade vi klara tidsgränserna genom att jobba hart under vekosluten redan från början. För att säkerställa att vi tog in rätt resurser har alla betalda praktikanter genomgått en urvalsprocess som hjälpte oss av hitta exakt de individer vi behövde. Kriterierna för att hitta rätt leverantörer var effektivitet, passion och bra time management och således har det fungerat bra med leverantörer också.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00849

Statistik för sidan