Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utredning marknadsmässiga och regulatoriska förutsättningar för MEMOTUS inom EU

Diarienummer
Koordinator Instrube Health AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Vi har ambitionen att träningsintresserade användare från hela världen via vår app MEMOTUS, ska kunna köpa eller prenumerera på råd från den främsta expertisen inom idrottsmedicin från ett 20-tal länder. På varje marknad krävs ett gediget förarbete innan lansering. Syftet med detta projekt var att genomföra en utredning av marknadsmässiga och regulatoriska förutsättningar för MEMOTUS inom EU. Målsättningen var att projektet skulle resultera i en implementeringsplan för MEMOTUS i EU.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genomförts enligt plan. Landskartläggningen resulterade både en topp-3 lista och en topp-10 lista med lämpliga marknader för lansering av MEMOTUS. I implementeringsplanen listas vilka generella steg och frågeställningar som behöver hanteras inför varje lansering i ett nytt land. Denna plan baseras på den operativa och regulatoriska kartläggningen. Den förväntade effekten är att vi kommer att vara rustade inför vår internationella lansering och kommer att kunna påbörja och genomföra den på ett effektivt sätt.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i nära samarbete med Spira Globalt AB och delades upp i två faser; Fas 1 "Klassificering, mappning och kartläggning av marknader", Fas 2 "Prioritering och utrullningsplan för maximal tillväxt och lönsamhet." Projektarbetet har gått enligt plan med workshops, möten, kontinuerlig dialog samt intervjuer med läkare och sjukgymnaster.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04101

Statistik för sidan