Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utredning av marknadsmässiga förutsättningar för kostnad- och processeffektivisering vid solcellstillverkning

Diarienummer
Koordinator JB ECOTECH AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med detta projekt var att undersöka de marknadsmässiga förutsättningarna får vår produkt inför en lansering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Under 7 månader har vi besökt mässor, konferenser och kunder tillsammans med vår kommersiella partner för att kartlägga marknaden, presentera vår produkt samt intervjua potentiella kunder. Genom detta intensiva arbete har vi knutit många ny och viktiga kontakter inför lanseringen. vi har också fått en detaljerad bild av marknaden och hur kunder uppfattar nya koncept och produkter. För att få ytterliggare information har vi även studerat solcellsmarknadens årliga rapporter. Vi känner att vi efter detta projekt är mycket bra rustade inför den kommande lanseringen av produkten.

Upplägg och genomförande

Vi ville få en så bra bild som möjligt av hur potentiella kunder ser på nya koncept och produkter samt kartlägga marknaden och konkurrerande produkter. Vi tog hjälp av vår kommersiella partner som har många års erfarenhet av försäljning inom solcellsmarknaden. Vi beslöt att tillsammans besöka de tre största mässorna och konferenserna där de intressantaste kunderna samlas. Dessa event är perfekta för att ta reda på vad som händer på marknaden, intervjua potentiella kunder och även konkurrenter. All denna information har vi sammanställt och samlat i ett dokument som bifogas rapporten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00179

Statistik för sidan