Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Urban WaterTruck

Diarienummer
Koordinator SÖDAHL & PARTNERS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 499 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att utveckla ett ändamålsenligt transportkoncept för urbana vattenvägar som kan avlasta den fasta infrastrukturen och ingå i ett hållbart multimodalt transportsystem för städer. Konceptet avses att vara modulariserat och standardiserat på ett sätt som ökar systemets prestanda och sänker kostnader, samt möjliggör global export och implementering i världens växande storstäder. Målet för Steg 1 har uppnåtts, dvs att etablera aktörskonstellation och planer för framtagning av konceptet för att kunna etablera en pilottrafik inom 2020.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet kommer att resultera i en ansökan till UDI steg 2 för framtagning av ett demonstrationsprojekt med en prototypfarkost, inledningsvis på det ena av de studerade typfallen; Varudistribution från Bäckebolsområdet till Göteborgs centrum. På sikt eftersträvas följande effektmål: 2020: Göteborg/Stockholm är aktiva testarenor för hållbara urbana multimodala transportkoncept, inklusive vattenburna transporter. 2030: Svensk industri är marknadsledande globala leverantörer av hållbara urbana multimodala transportsystem.

Upplägg och genomförande

Projektets steg 1 har omfattat huvudsakligen följande delar: Omvärldsanalys/marknadspotential - Belysning av existerande lösningar och behovsbilden i representativa storstäder i omvärlden. Logistik/testfall - Undersökning av lämpliga godsflöden i Göteborg respektive Stockholm och utvärdering av testfall för kommande demoprojekt. Projektkonstellation och samarbetsformer - kontakter, dialoger och överenskommelser med relevanta nyckelaktörer. Strategi - uppdaterad målbild och roadmap med erforderliga aktiviteter och planering för kommande steg.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2016

Diarienummer 2016-03773

Statistik för sidan