Urban WaterTruck

Diarienummer
Koordinator SÖDAHL & PARTNERS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 499 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla ett ändamålsenligt transportkoncept för urbana vattenvägar som kan avlasta den fasta infrastrukturen och ingå i ett hållbart multimodalt transportsystem för städer. Konceptet avses att vara modulariserat och standardiserat på ett sätt som ökar systemets prestanda och sänker kostnader, samt möjliggör global export och implementering i världens växande storstäder. Målet för Steg 1 har uppnåtts, dvs att etablera aktörskonstellation och planer för framtagning av konceptet för att kunna etablera en pilottrafik inom 2020.

Resultat och förväntade effekter

Projektet kommer att resultera i en ansökan till UDI steg 2 för framtagning av ett demonstrationsprojekt med en prototypfarkost, inledningsvis på det ena av de studerade typfallen; Varudistribution från Bäckebolsområdet till Göteborgs centrum. På sikt eftersträvas följande effektmål: 2020: Göteborg/Stockholm är aktiva testarenor för hållbara urbana multimodala transportkoncept, inklusive vattenburna transporter. 2030: Svensk industri är marknadsledande globala leverantörer av hållbara urbana multimodala transportsystem.

Upplägg och genomförande

Projektets steg 1 har omfattat huvudsakligen följande delar: Omvärldsanalys/marknadspotential - Belysning av existerande lösningar och behovsbilden i representativa storstäder i omvärlden. Logistik/testfall - Undersökning av lämpliga godsflöden i Göteborg respektive Stockholm och utvärdering av testfall för kommande demoprojekt. Projektkonstellation och samarbetsformer - kontakter, dialoger och överenskommelser med relevanta nyckelaktörer. Strategi - uppdaterad målbild och roadmap med erforderliga aktiviteter och planering för kommande steg.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.