Uppskalning av fluglarvskompostering till vedertagen avfallsbehandlingsmetod i Sverige

Diarienummer 2017-03210
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för energi och teknik
Bidrag från Vinnova 4 970 150 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Circular economy - Development & Innovation projects

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla fluglarvskompostering till ett fullskalesystem som kan producera råvaror som fett och proteiner till djurfoder och plastproduktion från organiskt avfall. Målsättningen med kretsloppsflugan är att öka värdet på organiskt avfall för att sluta kretsloppet av växtnäring från staden till livsmedelsproduktionen och minska importen av livsmedel, djurfoder (oftast i from av sojaprotein) och konstgödsel.

Förväntade effekter och resultat

Förväntad effekt är att fluglarvskompostering kommer att etableras som en accepterad behandlingsmetod för avfall. Resultatet från projektet är utvecklande av moduler för; 1. Flugordling 2. Avfallsbehandling a. Backmodulen för behandling av 10 kg b. Containermodulen för behandling av 1 ton avfall per dag c. Storskalemodul för behandling av 15 ton per dag 3. Separation av larver och kompost 4. Förädling av fluglarverna till foder, plast och biogas 5. Kompostförädling

Planerat upplägg och genomförande

Utveckla en lösning för effektivt avfallshantering i stor skala med hjälp av fluglarvskompostering modulerbaserat system. Undersök möjligheter av användning av fluglarvsbaserat protein som högkvalitetsfoder till produktionsdjur. Identifiera och föreslå lösningar för problem under systemimplementering, inklusive för logistik, kommunikation och planering av systemimplementering och anpassning för olika substrat. Utvärdera hur cirkulärt fluglarvkomposteringsystemet är och föreslå ytterligare förbättringar för att sluta kretsloppet och minska miljöpåverkan från hanteringen av organiskt avfall.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.