Uppkopplade professionella produkter - tekniska och affärsmässiga behov

Diarienummer
Koordinator Fält Communications AB
Bidrag från Vinnova 925 857 kronor
Projektets löptid november 2014 - april 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Projektets mål var att skapa förståelse för IoT-möjligheter och utmaningar i kontexten professionella produkter med specifikt fokus på hur en IoT-infrastruktur kan skapas. Detta mål har uppfyllts genom 1) utvecklandet av en demonstrator där en fungerande kommunikations- och gränssnittslösning för en uppkopplad tvättmaskin tagits fram och 2) en intervjustudie som kartlagt tekniska och affärsmässiga behov, möjligheter och utmaningar med uppkopplade professionella produkter och visat på viktiga faktorer som påverkar den värdeskapande processen.

Resultat och förväntade effekter

Resultat från förstudien visar på att IoT medför tekniska, organisatoriska och affärsmässiga utmaningar som måste adresseras för att skapa kommersialiserbara produkter och erbjudanden som kan anammas av svenskt näringsliv. Genom att studera både tekniska och affärsmässiga behov har projektet levererat: -En plan för fortsatt utvecklingsarbete av det framtagna konceptet med möjlig framtida kommersialisering. -Nya företagssamarbeten -Kunskap om vad som krävs för att bygga en IoT-infrastruktur -Insikter i förutsättningar för värdeskapande IoT-tjänster

Upplägg och genomförande

Samtidigt som demonstratorutveckling har genomförts för att visualisera och verifiera olika lösningar gällande uppkopplade tvättmaskiner har intervjuer och workshops med de olika ekossystemaktörerna genomförts för att kartlägga affärsmässiga möjligheter och utmaningar med IoT. Genom att vi tagit ett brett grepp på området så har vi kunnat följa hela kedjan från leverantör och serviceföretag till kund och därigenom skapat en välgrundad bild av de komplexa utmaningar och möjligheter som IoT medför.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-05143

Statistik för sidan