Uppföljningssystem för transparens och datadrivet förbättringsarbete inom området funktionshinder

Diarienummer
Koordinator DATA2VALUE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 (höst 2019)

Syfte och mål

Kvalitetsjämförelser inom området funktionshinder indikerar stora skillnader mellan kommuner och enheter avseende bl a trygghet, trivsel och medbestämmande. Kostnaderna per person (t.ex. för boende och sysselsättning) varierar också stort mellan olika kommuner. Om kommunerna i framtiden ska kunna följa lagen och upprätthålla en god kvalitet så bör dessa viktiga samhällsfunktioner utvecklas för att nå jämnare resultat och en högre grad av måluppfyllelse i relation till insatta resurser.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska verifiera möjligheten att utveckla ett förbättrat faktabaserat stöd för uppföljning / utveckling inom området funktionshinder. Med ökad transparens och tillgång till ett kontinuerligt faktabaserat underlag katalyseras kunskapsöverföring och kommuner och verksamheter ges bättre förutsättningar för sitt utvecklingsarbete.

Planerat upplägg och genomförande

Projekt avser att tillvarata existerande data och utveckla en prototyp för ett uppföljningssystem som reflekterar en sammanhållen bild av utfall och resursåtgång samt hur olika processer och insatser påverkar dessa. Utveckling ska ske iterativt i nära dialog med potentiella användare och intressenter genom etablering av en referensgrupp.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 mars 2020

Diarienummer 2019-03947

Statistik för sidan