Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Univid

Diarienummer
Koordinator Univid AB
Bidrag från Vinnova 272 000 kronor
Projektets löptid juni 2020 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa Startups steg 1 våren 2020

Syfte och mål

Vi har uppfyllt målen som sattes upp för projektet. Även om vi har behövt anpassa oss till de nya förutsättningarna, är vi nöjda med projektets utfall. Initialt var tanken att utveckla två separata enheter, varav en kamera- och och en skärmenhet. Med tiden växte portabilitet fram som en allt viktigare faktor, vilket resulterade i en integrerad kamera- och skärmenhet som kan stå på ett skrivbord och användas direkt med Univid antingen i hemmet, i föreläsningssal eller i ett konferensrum.

Resultat och förväntade effekter

Den utvecklade kameraenheten kan komma att få en stor inverkan på möjligheterna till enkel inspelning och streaming av föreläsningar när man börjar återgå till fysiska presentationer, och i synnerhet vid hybrida möten. Vidare ser vi inspelning via webbkamera som standarden för för helt digitala möten, och kommer även att vara standarden på Univids plattform.

Upplägg och genomförande

I stort genomfördes projektet enligt plan. Hårdvara och mjukvara har tagits fram iterativt och utvecklingen har skett i samband med intervjuer med lärare och beslutsfattare inom utbildningsvärlden. I och med att i princip alla presentationer och möten idag är digitala har inga fysiska pilotprojekt genomförts, men enheten fungerar som tänkt och är redo för testning när saker återgår till fysiska miljöer. Tills vidare fokuserar Univid på att optimera upplevelsen vid helt digitala möten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 december 2020

Diarienummer 2020-01649

Statistik för sidan